Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Massagepraktijk Holistic-Attentio.

In deze privacyverklaring wordt u op de hoogte gesteld welke gegevens Massagepraktijk Holistic-Attentio van u nodig heeft en hoe met uw gegevens wordt omgegaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. U dient zich ervan bewust te zijn dat Massagepraktijk Holistic-Attentio niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Welke gegevens worden van u verzameld?

De volgende gegevens worden tijdens de eerste massagebehandeling en/of coaching sessie schriftelijk geregistreerd.

 • Gewone persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, beroep, hoe u bij Massagepraktijk Holistic-Attentio terecht bent gekomen;

 • Bijzondere persoonsgegevens:

(Eventuele) gezondheidsklachten en/of gebruik medicatie. 

Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) wordt alleen gedaan als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 • De vervolgbehandelingen worden (eveneens) enkel schriftelijk geregistreerd.
 • Via het contactformulier op de website van Massagepraktijk Holistic-Attentio kan ook contact worden opgenomen. In dit contactformulier wordt verplicht gevraagd naar uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, onderwerp. De verplichte gegevens worden gebruikt om u (de afzender) van een antwoord te voorzien.

Waarom worden deze gegevens van u verzameld?

Om, indien nodig, contact met u op te kunnen nemen (zowel telefonisch, per e-mail, whatsapp of Messenger). Daarnaast voor de mogelijkheid om nieuwsbrieven te versturen via whatsapp of Messenger of het versturen van facturen. De vraagstelling hoe u bij de praktijk terecht bent gekomen is om te kunnen verifiëren welke marketingkanalen doeltreffend zijn. Het registreren van de vervolgbehandelingen heeft als doel om de vinger aan de pols te houden voor het beoogde massageresultaat en/of coaching traject waarvoor u hier bent gekomen.

Bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens worden nagevraagd om contra-indicatie bij een massagebehandeling uit te sluiten. Uw gezondheid staat bij Massagepraktijk Holistic-Attentio immers voorop.

Wie krijgt de gegevens?

Bijzondere- en gewone persoonsgegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor de dienstdoende masseur/eigenaar van Massagepraktijk Holistic-Attentio. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Om aan boekhoudkundige en overige verplichtingen te voldoen worden sommige gewone persoonsgegevens (naam en adresgegevens) met de boekhouder gedeeld. De boekhouder is op grond van een geheimhoudingsverklaring tot geheimhouding verplicht.

Uiteraard moet er wel voldaan worden aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Wie verwerkt de gegevens?

De schriftelijke gegevens worden uitsluitend door dienstdoende masseur/eigenaar van Massagepraktijk Holistic-Attentio verwerkt.

De overige administratieve zaken worden digitaal verwerkt. Dit wordt zowel door de boekhouder als de dienstdoende masseur/eigenaar van Massagepraktijk Holistic-Attentio gedaan.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 • Uw gegevens worden maximaal 10 jaar, na de laatst uitgevoerde behandeling, bewaard. Nadien worden deze gegevens vernietigd.
 • Op grond van administratieve verplichtingen dienen de facturen met uw gewone persoonsgegevens, voor de daarvoor bestemde termijn, bewaard. Alleen de boekhouder en de masseur/eigenaar van Massagepraktijk Holistic-Attentio hebben toegang tot deze documenten.

Wat zijn uw rechten als cliënt omtrent uw gegevens?

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@holistic-attentio.nl. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek, hetzij via e-mail of per post.
 • U heeft recht om de door u verstrekte gegevens over te laten dragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Massagepraktijk Holistic-Attentio of door één van onze verwerkers.
 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen privacybeleid

Massagepraktijk Holistic-Attentio behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze site treft u de meest recente versie aan d.d. 05-01-2023.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • De personen die namens Massagepraktijk Holistic-Attentio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze geautoriseerde personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

In verband met het uitvoeren van bepaalde doeleinden binnen Massagepraktijk Holistic-Attentio (o.a. het versturen van nieuwsbrieven, het contactformulier op onze website en overige digitale administratieve verwerking) wordt er gebruik gemaakt van:

 • IT-infrastructuur.
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven

Met deze partijen (verwerkers) zijn er uiteraard de nodige afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomst) om de beveiliging van bepaalde persoonsgegevens te waarborgen. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen waar we geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten.

Betalingen

Bij Massagepraktijk Holistic-Attentio kunt u enkel met tikkie/betaalverzoek of met pin betalen. Tijdens pinbetaling wordt er gebruik gemaakt van de aanbieder Zettle. Betaalgegevens worden niet opgeslagen op de mobiele apparatuur maar op de server van Zettle. Uw contactgegevens worden door Zettle niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met anderen zonder toestemming aan u te vragen. Zettle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Uw e-mailadres of telefoonnummer zal alleen door hen gebruikt worden om bonnen naar u te sturen als u dit na betaling hebt aangegeven.

Boekhouding

Voor de verwerking van de boekhouding wordt gebruik gemaakt van het programma Microsoft Excel. De bestanden worden opgeslagen op de server van Massagepraktijk Holistic-Attentio in een versleuteld bestand, beveiligd met een wachtwoord.

Contactformulier website

De op het contactformulier ingevulde persoonsgegevens worden op de server van de website bewaard.  Massagepraktijk Holistic-Attentio bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Google Analytics

Om bij te houden hoe de gebruikers de website gebruiken wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. De verkregen informatie wordt overgebracht en opgeslagen naar en door Google op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen. Massagepraktijk Holistic-Attentio heeft hier geen invloed op.

Cookies

Op de website van Massagepraktijk Holistic-Attentio worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ dienst. Hiermee wordt bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Social Media buttons

Op de website van Massagepraktijk Holistic-Attentio zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘Liken’) op sociale netwerken als Facebook, YouTube of LinkedIn.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, YouTube of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Massagepraktijk Holistic-Attentio heeft hier geen invloed op.

Voor meer informatie, leest u de privacyverklaring van Facebook, YouTube of LinkedIn om te weten wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via Cookies verwerken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Massagepraktijk Holistic-Attentio

Huisakker 9

5111 XT  Baarle-Nassau

info@holistic-attentio.nl

Tel: (+31) 06-20012798